2022 (14) 2

Issued: 01 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
178 pages
Editorial
Lidé římskokatolické církve ve 20. století
Jan Zdichynec, p. 5-6
I. Studie
Vznik žánru české laické katolické liturgiky jako součást procesu katolické konfesionalizace
Michal Sklenář, p. 9-25
Vzdělávací činnost konventu dominikánek v Šilperku (dnešních Štítech)
Pavel Walter, p. 26-50
„Musíme láskou obejmout i tuto těžkou dobu…“ Reflexe témat z celokongregační kroniky sester boromejek z let 1948 až 1952
Kateřina Štrofová, p. 51-76
Školské sestry sv. Františka za normalizace: mezi snahou uchovat identitu a zápasem o přežití
Anna Řičář Libánská, p. 77-98
Zapomenutý biskup. Farář u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském Kajetán Matoušek
Vratislav Šustr, p. 99-113
II. Materiály
Zvídavý jezuita o Horní Lužici. Drobný příspěvek k cestovním zprávám a obrazům druhého
Jan Zdichynec, p. 117-127
Morální povinnosti vojáka. Spisek Karla Gustava Hohenlohe-Langenburga „O vojenských povinnostech“
Jan Koumar, p. 128-138
III. Recenze, anotace, zprávy
Aleksander GIEYSZTOR, Mytologie Slovanů, Praha 2020
Jiří Tarant, p. 141-144
Jakub ZOUHAR — Petr POLEHLA, The Itinerarium Romanum of Ignatius Swieteczky O. P. A Critical Edition and Translation of a Travel Diary of 1777, Roma 2021
Jan Zdichynec, p. 144-147
Jiří HOFMAN (ed.), Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020
Radek Petřík, p. 147-151
David VENCLÍK, Strážce historické paměti. Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století, Praha 2021
Filip Binder, p. 151-155
Christopher Alan BAYLY, Zrod moderního světa 1780–1914, Brno 2019
Jiří Tarant, p. 155-158
Hledání hranice možného za zdmi kostelů. Michal SKLENÁŘ, Děkan Václav Boštík. Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1927 a 1963 jako obraz dějin římskokatolické církve, Praha 2019
Jan Randák, p. 158-162
Michal ZOUREK, Sto let česko-uruguayských vztahů, Červený Kostelec 2021
Anna Marie Nešpůrková, p. 162-163
Kateřina TUČKOVÁ, Bílá Voda, Brno 2022
Jan Zdichynec, p. 163-166
Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století. / Schicksale der Klostergüter seit der 2. Hälfte des 18. bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, Želiv, 5.–7. října 2021
Jan Zdichynec, p. 166-170
Proběhly první dva ročníky Letní školy církevních dějin. Litoměřice, 6.–10. září 2021 a 5.–9. září 2022
Jan Zdichynec, p. 171-174
Seznam zkratek
p. 175

 

Úvod > Vydání > 2022 (14) 2