2016 (8) 2

Issued: 04 / 2017
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
ISSN: 2336-6672
214 pages
I. Studie
Sixteenth-century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World
(Monika Brenišínová), p. 9-24
 
„Jen mě prosili, abych šel ven a zavolal na Božího syna, aby jim přivedl nějaké tuleně.“ Grónská zkušenost misionářů obnovené Jednoty bratrské v 18. století
(Zdeněk Hojda — Markéta Křížová), p. 25-34
 
Meeting the Other in the New World: Jesuit Missionaries from Bohemian Province in America
(Markéta Křížová), p. 35-46
 
New Horizons from Prague to Bucharest: Ethnonational Stereotypes and Regionalist Self-Perceptions in Interwar Slovakia and Transylvania
(Gábor Egry), p. 47-58
 
Augusta Rozsypalová a Františka Jakubcová v zápase o zastřešující organizaci katolických žen (devadesátá léta 19. století — první světová válka)
(Jiří Havelka), p. 59-77
 
Hledání ideálního státu. Cesta do Ofírské země M. M. Ščerbatova mezi historickým mýtem a utopií
(Marek Příhoda), 78-89
 
Robert Knox, transcendentální anatomie a imaginace rasové války
(Ivo Budil), p. 90-102
 
Understanding Russia? Helping Ukraine? Poles and Germans on the Russo-Ukrainian Conflict
(Joanna Fomina), p. 103-117
 
Historiografie hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933. Odraz ukrajinské tragédie v sovětské a západní historiografii v době studené války jako zdroj pro porozumění kontroverzní diskusi o hladomoru v současné historické debatě
(Stanislav Tumis), p. 118-129
 
A Structural Assessment of the U.S. Counterespionage Vis-à-vis the Chinese Espionage Efforts
(Tomáš Kristlík), p. 130-140
 
„Nejzákeřnější nepřítel je ten, na kterého se zapomíná!“ Krátká analýza albánské komunistické karikatury
(Přemysl Vinš), p. 141-154
 
II. Materiály
The Dutch Colonial Presence in the West Indies in the 17th Century: Historiographical Overview
(Eva Kubátová), p. 157-168
 
III. Recenze, anotace, zprávy
Sasha HANDLEY, Sleep in Early Modern England, New Haven — London 2016
(Helena Chalupová), p. 171-173
 
Petr ROUBAL, Československé spartakiády, Praha 2016
(Magdalena Vlasáková), p. 173-175
 
Petr POLEHLA (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015
(František Iša), p. 175-178
 
Ludwig RICHTER (ed.), Der Briefwechsel zwischen Bohuslav Balbín und Christian Weise 1678–1688, Stuttgart 2010
(Jan Zdichynec), p. 179-180
 
Jugendbegegnung anlässlich der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2016 (Berlín, 22.–27. ledna 2016)
(Andrea Stehlíková), p. 180-184
 
Rethinking the Republic of Letters. New Tools, Models and Methods to Serve New Scholarly Aspirations (Warszawa, 12.–14. června 2016)
(Jan Zdichynec), p. 184-185
 
IV. Anotace disertačních prací s tematikou moderních dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006–2015
Anotace disertačních prací s tematikou moderních dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006–2015
p. 189-214
 
Úvod > Vydání > 2016 (8) 2