2018 (10) 2

Issued: 12 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
191 pages
Editorial
Dětství a mládež v socialistickém Československu
(Jan Randák — Martina Winkler), p. 5-7
I. Studie
Česky cítiť, ľudovodemokraticky myslieť! Štátna politika voči česko-nemeckým deťom a ich rodinám v prvých rokoch socialistickej diktatúry
(Michal Korhel), p. 11-25
Mechanismy a techniky komunistické moci při nápravě špatně vychovaných dětí a mládeže: Co dělat, když se vize o výchově nového člověka rozpadá?
(Jana Černá), p. 26-43
Defektní a přece socialističtí? O normalitě žáků zvláštních škol v počátcích československé komunistické diktatury
(Jan Randák), p. 44-59
Kdo má děti vychovávat a jak? Pedagogika jako klíčový diskurz socialistické společnosti
(Martina Winkler), p. 60-71
Mnoho odstínů zelené: Hnutí Brontosaurus v Socialistickém svazu mládeže Československa
(Christiane Brenner), p. 72-84
Dobré osvícenství — špatný stalinismus? Komparace na poli tělesné výchovy
(Marek Fapšo — Jan Randák), p. 85-104
Zimní stadion jako laboratoř státního socialismu. Případ poúnorového československého ledního hokeje v moravskoslezském regionu
(Magdalena Vlasáková), p. 105-117
Jestřáb mezi trampy. Jaroslav Foglar a hybridita českého trampingu
(Jan Mareš), p. 118-148
The Relationship Between Religion, Language and Nationality on the Example of Village Mayors in Cieszyn Silesia in 1864–1918
(Michael Morys-Twarowski), p. 149-161
II. Recenze, zprávy
Michal MACHÁČEK, Husák, Praha 2017
(Miloš Havelka), p. 165-172
Doubravka OLŠÁKOVÁ — Jiří JANÁČ, Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964, Praha 2018
(Eliška Švarná), p. 173-175
Ondřej DANIEL, Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, Praha 2017
(Pavel Kovařík), p. 176-178
Christiane BRENNER, Mezi Východem a Západem. České politické diskurzy 1945–1948, Praha 2015
(Michal Durčák), p. 178-180
Česko-německé odborné fórum „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“ (19.–21. dubna 2018, Mnichov)
(Karolína Bukovská — Anna Kolářová), p. 180-183
Workshop Ne/způsobilost, postižení a hendikep ve společenských a humanitních vědách (17. února 2018, Praha)
(Pavel Šinkovec), p. 183-185
4. Workshop/Tagung des Netzwerks Displaced Persons-Forschung 2018 (12.–14. 9. 2018, Frankfurt an der Oder, Słubice)
(Jana Kasíková), p. 186-187
Seznam zkratek
p. 188
Obecné pokyny pro autory
p. 189-191
Úvod > Vydání > 2018 (10) 2