2019 (11) 1

Issued: 12 / 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
246 pages
Editorial
„Totenkultur“: Umrlci a oživené hroby
Helena Chalupová — Eva Jarošová, p. 7-9
I. Studie
Etický a sociokulturní aspekt „strachu z mrtvého“
Alexandra Navrátilová, p. 13-26
„Památka nesmrtelná“. Příspěvek k dějinám funerální kultury raného novověku optikou pražských náhrobků
Eva Jarošová, p. 27-42
Between This World and the Hereafter: A Ritual of Transition
Jan Błoński, p. 43-51
Duše nevinná stává se andělem. Dětské hroby jako prostředek komunikace mezi světem pozemským i záhrobním
Martin Čechura, p. 52-62
Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu
Radmila Prchal Pavlíčková, p. 63-80
Revenanti v exemplech českojazyčné literatury 17. a 18. století. Pokus o typologii exemplových narativů s tématy návratu mrtvých
Tomáš Havelka, p. 81-96
Sny a umrlci v rukopisných pramenech českého baroka
Jiří Wolf, p. 97-108
Dobrá smrt na popravišti. Návody na zacházení s odsouzenci k smrti v katolickém „ars moriendi“ ze 17. století
Jiří Mikulec, p. 109-126
Zacházení s těly popravených ve středověku a raném novověku
Josef Unger, p. 127-134
Vlkodlakův rov. Rozprava kulturněhistoricko-etnologicko-archeologická
Helena Chalupová, p. 135-145
Bez zpěvu a bez zvonění. Tělo a duše sebevraha před vrchnostenskými soudy v předosvícenském období
Daniela Tinková, p. 146-163
Právo a medicína ve vztahu k mrtvým tělům (sebevrahů) na přelomu 18. a 19. století
Tereza Liepoldová, p. 164-176
Zdánlivá smrt jako kulturotvorný fenomén
Václav Grubhoffer, p. 177-189
Pojetí náhrobku v díle Jana Kotěry a jeho ohlasy u Bohuslava Fuchse a Josefa Gočára
Jakub Synecký, p. 190-212
II. Nekrolog
Opustil nás PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
Michal Cáp, p. 215-215
III. Recenze, anotace, zprávy
Mia KORPIOLA — Anu LAHTINEN (edd.), Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, Helsinki 2015
Helena Chalupová, p. 219-222
Thomas KRZENCK (ed.), Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 9), Marburg 2017
Alena Pavlíčková, p. 222-226
Petr JANEČEK, Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou, Praha 2017
Vojtěch Čurda, p. 226-227
Václav GRUBHOFFER, Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička — Praha 2018
Barbora Jiřincová, p. 227-229
Pavel ŠIDÁK, Mokře chodí v suše. Vodník v české literatuře, Praha 2018
Veronika Laufková, p. 229-234
Hastrman, 2018, režie Ondřej Havelka
Jakub Jiřiště, p. 234-236
Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní
Jan Zdichynec, p. 236-241
Seznam zkratek
p. 242-242
Obecné pokyny pro autory
p. 243-245
Úvod > Vydání > 2019 (11) 1