Current issue

2016 (8) 2

ISSN: 2336-6672
214 pages

I. Studie Sixteenth-century Mexican Architecture: Transmission of Forms and Ideas between the Old and New World (Monika Brenišínová), p. 9-24   „Jen mě prosili, abych šel ven a zavolal na Božího syna, aby jim přivedl nějaké tuleně.“ Grónská zkušenost misionářů obnovené Jednoty bratrské v 18. století (Zdeněk Hojda — Markéta Křížová), p. 25-34   Meeting the Other […]