Current issue

2022 (14) 1

ISSN: 2336–6672
144 pages

Editorial Církev a náboženství v době předmoderní Jan Zdichynec, p. 5-6 I. Studie Konzilsfrage und Widerhall der konziliaristischen Gedanken im hussitischen Böhmen Blanka Zilynská, p. 9-42 (Arci)biskup a jeho faráři David Trojan, p. 43-55 Konflikt arcibiskupa Arnošta z Pardubic se svatojiřským klášterem v Praze Karel Pacovský, p. 56-71 Alfonso de Valdés: španělský humanista ve službách […]