Current issue

2019 (11) 2

ISSN: 2336–6672
240 pages

Editorial Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku (14. — první polovina 17. století) Lenka Bobková — Mlada Holá, p. 7-7 I. Studie Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století Lenka Bobková, p. 11-28 Zur (Re-)Präsentation der böhmischen Könige in der sakralen Kunst und Architektur in den […]