Current issue

2020 (12) 1

ISSN: 2336–6672
200 pages

Editorial Editorial Jana Čechurová — Pavel Horák, p. 5 I. Studie Role Hany Benešové při vytváření exilového prezidentského „dvora“ Jana Čechurová, p. 9-20 Privilegovaný malý spojenec. Kráľovská nórska vláda v spojeneckom Londýne Pavol Jakubec, p. 21-32 Zázemí londýnského politického exilu — repatriace a likvidace Jana Kasíková, p. 33-48 Alice Masaryková a Československý Červený kříž v […]