Current issue

2021 (13) 1

ISSN: 2336–6672
236 pages

Editorial Ivana Ebelová — Jaroslav Svátek, p. 5 I. Studie Českobrodsko. Majetkové proměny a osídlení jednoho regionu (13.–14. století) David Trojan, p. 9-26 Vláda Václava II. v kronice Liber certarum historiarum Jana z Viktringu Gabriela Škorníková, p. 27-42 Hornolužické církevní instituce ve světle ustanovení krále Jana. Příspěvek k církevní politice Jana Lucemburského ve vedlejších zemích […]