Redakce

Šéfredaktor

Jan Randák – Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(jan.randak@ff.cuni.cz )

Výkonný redaktor

 

Josefína Knoblochová 
(josefina.knoblochova@seznam.cz )

Redakční rada

Hugh LeCain Agnew (Georg Washington University Washington), Zdeněk Beneš (UK Praha), Lenka Bobková (UK Praha), Dana Cerman-Stefanová (Universität Wien), Martin Čapský (Univerzita Pardubice), Jana Čechurová (UK Praha), Kamil Činátl (UK Praha, zástupce předsedy redakční rady), Eva Doležalová (Historický ústav AV ČR), Marie-Elizabeth Ducreux (École des hautes études en sciences sociales Paris – Centre de Recherche Historique CNRS), Jiří Fajt (Technische Universität Berlin), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Pavel Kolář (Universität Konstanz), Marie Koldinská (UK Praha), Michal Kopeček (Imre Kertész Kolleg Jena — Ústav soudobých dějin AV ČR), Robert Luft (Collegium Carolinum München), Petr Maťa (Österreichische Akademie der Wissenschaften)Jan Randák (UK Praha, head), Luboš Velek (Masarykův ústav AV ČR), Jan Zdichynec (UK Praha), Josef Žemlička (UK Praha)

 

Úvod > Redakce