2022 (14) 1

Vydáno: 08 / 2022
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
144 stran
Editorial
Církev a náboženství v době předmoderní
Jan Zdichynec, p. 5-6
I. Studie
Konzilsfrage und Widerhall der konziliaristischen Gedanken im hussitischen Böhmen
Blanka Zilynská, p. 9-42
(Arci)biskup a jeho faráři
David Trojan, p. 43-55
Konflikt arcibiskupa Arnošta z Pardubic se svatojiřským klášterem v Praze
Karel Pacovský, p. 56-71
Alfonso de Valdés: španělský humanista ve službách císaře Karla V.
Jiří Sucharda, p. 72-89
Zobrazení Pražského hradu z roku 1541? Příspěvek do diskuse nad Steynerovou vedutou z pohledu archeologa
Ivana Boháčová, p. 90-102
II. Materiály
Dohlížet, léčit, trestat. Několik postřehů k působení apoštolských nunciů v zemích Koruny české
Pavel Banďouch, p. 105-116
Zázraky na mariánských poutních místech
Tereza Kolmačková, p. 117-128
III. Recenze, anotace
Boris BOVE, Stoletá válka, Praha 2021
Eliška Boudová, p. 131-132
Kantik GHOSH — Pavel SOUKUP (edd.), Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 — c. 1460, Turnhout 2021
Martin Wolf, p. 132-135
Petr HONČ, Spojenci i rivalové.Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630–1782), Praha 2021
Michal Hokeš, p. 135-136
Petr HONČ, Spojenci i rivalové. Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630–1782), Praha 2021
Kristina Kupková, p. 137-138
Marek BRČÁK — Jiří WOLF (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku. Publikace k výstavě Pax et Bonum, kapucíni
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1618–2018), Praha 2020
Zuzana Macháčová, p. 139-140
Seznam zkratek
p. 141

 

Úvod > Vydání > 2022 (14) 1