2020 (12) 2

Vydáno: 12 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
128 stran
Editorial
Editorial
Jan Boukal — Jan Malý, p. 5
I. Studie
Poddanská města a městečka na Jihlavsku do husitských válek
Stanislav Vohryzek, p. 9-27
Erbouwen hiez Vavianâ und wart Wiennâ genant. Dějiny Vídně do 13. století očima Janse Enikela
Anna Zvířecí, p. 28-36
Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku
David Kozler, p. 37-48
Právní a majetkové vazby Prachatic a Rožmberků v pohusitské době
Veronika Večeřová, p. 49-60
Vztahy města Cheb a české šlechty v pozdním středověku: konflikty, kooperace, komunikace
Jan Boukal, p. 61-68
Lutyšský elekt dobývá Lutych. Příspěvek ke vztahům měst a vládnoucích elit ve středověkém Nizozemí
Zuzana Bolerazká, p. 69-75
Veliké strašidlo, Herodes a mrcha ohyzdná. Mistr Jan Pašek z Vratu jako archetypální padouch v kontextu soudobých stavovských a konfesních konfliktů
Matouš Vanča, p. 76-89
II. Materiály
Česko-kladská hranice v sedmdesátých letech 16. století v dokumentech Archiwu Państwowého ve Wrocławi
Marie Boukalová, p. 93-103
III. Recenze, zprávy
Tomáš SOMER, Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku, Olomouc 2018
Stanislav Vohryzek, p. 107-108
Jaroslav ČECHURA — Veronika STACHUROVÁ KUCROVÁ — Zuzana VLASÁKOVÁ, Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu, Praha 2018
Jan Boukal, p. 108-109
Václav BŮŽEK, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020
Helena Chalupová, p. 109-111
Petr KOURA — Pavlína KOUROVÁ, Sto let českých Vánoc. Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin, Praha 2018
Anna Kolářová, p. 112-113
Alun MUNSLOW, The Aesthetics of History, New York 2020
Jan Zdichynec, p. 113-115
Dějiny Tábora — zpráva o výzkumném projektu napříč generacemi
Zdeněk Vybíral, p. 116-117
International Medieval Meeting Lleida (25th–28th June 2018)
Jan Zdichynec, p. 118-120
The Luython Year Conference (Praha, 30. července — 1. srpna 2020)
Jan Baťa, p. 121-123
International Medieval Congress Leeds 2018 (2.–5. července 2018)
Jan Boukal, p. 123-124
Seznam zkratek
p. 125

 

Úvod > Vydání > 2020 (12) 2