2018 (10) 1

Vydáno: 07 / 2018
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
254 stran
Editorial
Public history / dějiny ve veřejném prostoru
(Kamil Činátl), p. 7-12
I. Studie
Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném zájmu?
(Jaroslav Najbert — Hana Havlůjová), p. 15-31
Místa paměti v digitálním prostředí
(Čeněk Pýcha), p. 32-45
„Jen je škoda, že víme, jak to s Husem dopadlo.“ Šestisté výročí upálení Jana Husa v české vzpomínkové kultuře
(Kateřina Sixtová), p. 46-59
Různé války v evropském veřejném prostoru
(Terezie Vávrová), p. 60-72
Minulost a výchova k občanství v učebnicích
(Václav Sixta), p. 73-88
Město — prostor — dějepis. Didaktický potenciál městského prostoru ve výuce dějepisu (příklad Českých Budějovic)
(Michal Kurz), p. 89-121
Soudobé dějiny v místních muzeích
(Jakub Jareš), p. 122-132
Langweilův model Prahy — od muzejního exponátu k virtuální realitě a zase zpět
(Iva Vachková), p. 133-152
Atentát na Heydricha ve filmu Anthropoid. Globální a lokální recepce minulosti
(Jaroslav Pinkas), p. 153-173
Kníže, apoštolové, abatyše: vztah katolické konfesionální a české národní identity a paměti v podzimních státních svátcích České republiky
(Michal Sklenář), p. 174-196
II. Nekrolog
Zemřel prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
(Zdeněk Beneš), p. 199-206
III. Recenze
Sharon MACDONALD, Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, Londýn — New York 2013
(Hana Havlůjová), p. 209-211
Hans RENDERS — Binne de HAAN — Jonne HARMSMA (edd.), The Biographical Turn. Lives in history, New York, NY 2016
(Václav Sixta), p. 211-215
Baví nás památky?: Hana HAVLŮJOVÁ — Petr HUDEC — Martina INDROVÁ a kol., Památky nás baví I–V, Praha 2015
(Kamil Činátl), p. 215-219
Aleida ASSMANN, Formen des Vergessens, Göttingen 2016
(Karolína Bukovská), p. 219-224
Mají pomníky paměť?: Vojtěch KESSLER, Paměť v kameni: druhý život válečných pomníků, Praha 2017
(Martin Babička), p. 225-227
Zdeněk NEBŘENSKÝ, Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968, Praha 2017
(Ondřej Táborský), p. 227-231
Jörn LEONHARD — Willibald STEINMETZ (edd.), Semantiken von Arbeit: Diachrone und vergleichende Perspektiven (Schriftenreihe Industrielle Welt 91), Köln 2016
(Jakub Raška), p. 232-234
Ivan LANDA — Jan MERVART a kol., Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. Studie Josefu Zumrovi (Edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 17), Praha 2018
(Ondřej Holub), p. 235-236
IV. Seznam a anotace bakalářských a diplomových prací obhájených pod vedením pracovníků oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy v letech 2011–2017
Seznam a anotace bakalářských a diplomových prací obhájených pod vedením pracovníků oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy v letech 2011–2017
p. 239-250
Seznam zkratek
p. 251
Obecné pokyny pro autory
p. 252-254
Úvod > Vydání > 2018 (10) 1