Kontakt

Adresa redakce

Ústav českých dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

hop@ff.cuni.cz

Vydává

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Objednávky vyřizuje

Vydavatelství FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

orders@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz

Úvod > Kontakt