2021 (13) 2

Issued: 12 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
152 pages
Historické vzdělávání v éře nových médií
Kamil Činátl, p. 5-8
I. Studie
Historická herní studia: Nástin badatelského pole
Jan Kremer, p. 11-35
Didaktické mapování socialistické paměti
Bohumil Melichar — Čeněk Pýcha, p. 36-49
Historická gramotnost v aplikaci HistoryLab: realistický přístup k osvojování didaktické teorie dějepisu
Kamil Činátl — Jaroslav Najbert — Vojtěch Ripka, p. 50-70
Pravá ruka neví, co dělá levá: technologické a metodologické proměny orální historie
Filip Liška, p. 71-83
Zlínská experimentální laboratoř školního filmu Jaroslava Novotného v letech 1932–1939 aneb Kapitola z historie pohyblivých obrazů ve školní výuce
Pavlína Vogelová, p. 84-96
Učitelé dějepisu a badatelská výuka na příkladu testování učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ
Jaroslav Pinkas, p. 97-112
Dokolečka dokola. Cyklický model výuky dějepisu pro základní školy
Marek Fapšo, p. 113-128
II. Recenze, zprávy
Jaroslav CUHRA — Marie ČERNÁ — Markéta DEVÁTÁ — Tomáš HERMANN — Pavlína KOUROVÁ, Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989, Praha 2020
Michal Sklenář, p. 131-135
Steffi DE JONG, The Witness as Object: Video Testimony in Memorial Museums, New York — Oxford 2020
Václav Sixta, p. 135-138
Quassim CASSAM, Konspirační teorie, Praha 2020
Kateřina Sixtová, p. 138-140
Jaroslav NAJBERT — Stanislav PALATKA, Expedice Podyjí. Devět mlýnů a Podmolí: Náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních škol, Praha — Znojmo 2017
Martin Hakl, p. 140-143
Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti (online, 22. října — 11. prosince 2020)
Kristina Kupková — Filip Liška — Viktor Šimek — Ondřej Peleška — Adéla Čermáková — Zdislava Pilařová — Jitka Černá, p. 143-148
Seznam zkratek
p. 149

 

Úvod > Vydání > 2021 (13) 2