2021 (13) 1

Issued: 10 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
236 pages
Editorial
Ivana Ebelová — Jaroslav Svátek, p. 5
I. Studie
Českobrodsko. Majetkové proměny a osídlení jednoho regionu (13.–14. století)
David Trojan, p. 9-26
Vláda Václava II. v kronice Liber certarum historiarum Jana z Viktringu
Gabriela Škorníková, p. 27-42
Hornolužické církevní instituce ve světle ustanovení krále Jana. Příspěvek k církevní politice Jana Lucemburského ve vedlejších zemích České koruny
Stanislav Ulman, p. 43-59
Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713
Veronika Lešková, p. 60-79
Kardinál Ditrichštejn a jeho vztahy k římské kurii ve světle dopisů tří papežských nunciů (1621–1634)
Zdeňka Horáčková, p. 80-100
Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776
Veronika Hřebíková, p. 101-121
Každodenní život jihočeských rašelinářů (příspěvek k environmentálním dějinám první poloviny 20. století)
Karel Petrášek, p. 122-145
Šo’a v Slovenskom štáte očami evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Boris Kořínek, p. 146-166
Studentská odbojová skupina Anna v kontextu třetího odboje
Václav Podlešák, p. 167-183
Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana
Tomáš Maleček, p. 184-207
II. Recenze, zprávy
Michal DRAGOUN — Jindřich MAREK — Kamil BOLDAN — Milada STUDNIČKOVÁ, Knižní kultura českého středověku, Praha 2020
Jaroslav Svátek, p. 211-212
František GRAUS, Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize, Praha 2020
Kajetán Holeček, p. 212-214
Karel ČERNÝ, Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku, Praha 2020
Zuzana Vařáková, p. 214-216
Daniela BRÁDLEROVÁ, Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři, Praha 2019
Anežka Kotoučová, p. 216-218
Karel KAZBUNDA, Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923, ed. Jan Kahuda, Praha 2020
Jan Hanousek, p. 218-219
Jacek Edward WILCZUR, Ścigałem Iwana „Grożnego“ Demianiuka, Wrocław 2009
Michal Chocholatý, p. 220-224
Michal DRAGOUN, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Praha 2018
Zuzana Meluzinová, p. 224-225
Jacek KORDEL, Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach, Warszawa 2020
Kristýna Ansorgová, p. 226-228
Jan VAJSKEBR — Petr KAŇÁK, Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava, Praha 2020
Rudolf Manik, p. 228-231
Seznam zkratek
p. 232

 

Úvod > Vydání > 2021 (13) 1