2020 (12) 1

Issued: 10 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6672
200 pages
Editorial
Editorial
Jana Čechurová — Pavel Horák, p. 5
I. Studie
Role Hany Benešové při vytváření exilového prezidentského „dvora“
Jana Čechurová, p. 9-20
Privilegovaný malý spojenec. Kráľovská nórska vláda v spojeneckom Londýne
Pavol Jakubec, p. 21-32
Zázemí londýnského politického exilu — repatriace a likvidace
Jana Kasíková, p. 33-48
Alice Masaryková a Československý Červený kříž v zahraničí. Stručný nástin dějin a aktivit této organizace v době druhé světové války
Radovan Lovčí, p. 49-77
Z nepřátelské uniformy do národní armády? Nábor zajatců jako politický a etický problém zahraničního odboje
Zdenko Maršálek, p. 78-87
Potíže exilové literatury o Mnichovu
Josef Nožička, p. 88-101
Československé ženy sloužící za druhé světové války v britských pomocných sborech ATS a WAAF
Karolína Stegurová, p. 102-113
II. Materiály
Ze vzpomínek Josefa Martínka, účastníka tří odbojů
Martin Nekola, p. 117-132
Svědectví (nejen) z Londýna. K válečnému exilu Josefa Davida
Josef Tomeš — Richard Vašek, p. 133-144
Kolekce brožur Sbírky Muzea dělnického hnutí — původ, zpracování a badatelské možnosti
Martin Jelínek, p. 145-159
III. Reflexe
Vratislav Čapek a česká didaktika dějepisu. (Ještě jedno ohlédnutí za životem a dílem)
Zdeněk Beneš, p. 163-174
IV. Recenze, zprávy
Martin NEKOLA (ed.), Rudolf Kopecký: Vzpomínky starého novináře. „Proti Benešovi, nacistům a komunistům“, Beroun 2018
Jana Čechurová, p. 177-180
Radek OCELÁK, Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR, Rýmařov 2018
Jana Kasíková, p. 180-182
Zdeněk HAZDRA, Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy, Praha 2015
Martin Piják, p. 182-186
Jan SLAVÍČEK, Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905–1938 aneb pevnost proletářů v Praze, Praha 2019
Bohumil Melichar, p. 186-189
Lukáš M. VYTLAČIL (ed.), Kronika obce Kačice 1932–1939, Praha 2019
Martin Jelínek, p. 189-190
Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.–20. Jahrhundert. Jahrestagung des Collegium Carolinum 2019 (Fischbachau, 7.–10. 11. 2019)
Jan Jiráň, p. 191-192
Working All Night: Modernity, Night Shifts and the Temporal Organization of Labour across Political and Economical Regimes (Prague, 14–16 November 2019)
Martin Pácha, p. 192-195
Seznam zkratek
p. 196-197
Obecné pokyny pro autory
p. 198-200
Úvod > Vydání > 2020 (12) 1