2017 (9) 2

Issued: 11 / 2017
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6672
I. Studie
Malé zamyšlení nad velkým tématem
(Zdeněk Beneš), p. 9-14
Média, historie a historici
(Jan Jirák — Barbara Köpplová), p. 15-23
Aspekty odpovědnosti archivářů a badatelů při nakládání s osobními údaji v archiváliích
(Světlana Ptáčníková), p. 24-35
Etická dilemata učitelů dějepisu: aneb jak vyučovat o kontroverzních obdobích dějin?
(Jiří Mareš), p. 36-56
Hodnoty a hodnocení v dějepise
(Jaroslav Pinkas), p. 57-71
Má Bohéma. Meze a možnosti historikova soudu
(Jiří Hanuš), p. 72-80
Proměna presidenta o dvou jednáních. Z kampaně proti buržoasním padělatelům dějin 1948–1953
(Josef Nožička), p. 81-102
Komunistická mládež. Radikální aktivismus mezi třídní a nacionální identitou
(Bohumil Melichar — Jakub Vrba), p. 103-121
Náboženská reformace a česká historická edukace
(Zdeněk Beneš), p. 122-137
II. Exkurzy
„Pozvání do mé sociologické perspektivy“. Objektivita a hodnocení v ontologické a konstruktivistické perspektivě historického poznání
(Miloš Havelka), p. 141-148
Chápání holokaustu ve čtvrté generaci — podněty pro edukaci
(Noemi Bravená), p. 149-158
Připomínání reformačního jubilea v Německu 2007–2017: poznámky a příklady
(Jan Zdichynec), p. 159-165
III. Nekrolog
Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.
(Jana Čechurová), p. 169-170
IV. Recenze, anotace, zprávy
Niels BIRBAUMER — Dieter LANGEWIESCHE, Neurohistorie: Ein neuer Wissenschaftszweig? Berlin 2017
(Karolína Bukovská), p. 173-175
Josef TANCER, Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave, Bratislava 2016
(Kateřina Chládková), p. 175-178
Jiří HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha 2016
(Jan Mareš), p. 179-182
Jiří SUK, Veřejné záchodky ze zlata: konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu, Praha 2016
(Ondřej Táborský), p. 182-188
Tomáš ČERNUŠÁK a kol., Papežství a české země v tisíciletých dějinách, Praha 2017
(Michael Durčák), p. 188-190
Jugendbegegnung anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus (Berlín, Pirna, 23.–27. ledna 2017)
(Karolína Bukovská), p. 190-194
Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu (Lány, 26.–27. dubna 2017)
(Jiří Smlsal), p. 194-196
Historia — Masa — Popkultura (Kraków, 12.–13. května 2017)
(Václav Sixta), p. 197-198
V. Seznam a anotace disertačních prací obhájených pod vedením pracovníků Semináře teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK (2006–2017)
Seznam a anotace disertačních prací
p. 201-209

 

Úvod > Vydání > 2017 (9) 2