2015 (7) 1

Issued: 02 / 2016

I. Studie
Zhořelecké vévodství v koncepci lucemburské České koruny
(Lenka Bobková), p. 9-22
Návštěvy slezských knížat v rezidenci Jana Zhořeleckého
(Mlada Holá), p. 23-31
Sňatek Alžběty Zhořelecké s Antonínem Brabantským
(Marie Bláhová), p. 32-45
Jan Zhořelecký, zhořelecké vévodství a poslední Lucemburkové v příležitostných zhořeleckých tiscích 17. století
(Jana Hubková), p. 46-61
Druhý život Jana Zhořeleckého? Obraz vévody a jeho vévodství v historiografii 16. až 19. století
(Jan Zdichynec), p. 62-75
Karol IV Luksemburski jako ideał władcy w Catalogus abbatum Saganensium Ludolfa z Żagania (koniec XIV wieku)
(Aleksandra Filipek-Misiak), p. 76-89
Směřování rodové politiky meklenburských vévodů v pozdním středověku a raném novověku na příkladu vývoje dynastického příběhu ve dvou dobových kronikách
(Jan Tomášek), p. 90-101
Postać Zygmunta Luksemburskiego w ujęciu Jana Długosza
(Wojciech Iwańczak), p. 102-112
Od latiny k němčině. Slezská města jako příjemce a vydavatel německých a latinských písemností ve 14. století
(Tomáš Velička), p. 113-129
Získání Braniborska Karlem IV. — koupě, nebo dobytí?
(Tomáš Straka), p. 130-147
Ostatni Luksemburgowie (zwłaszcza Zygmunt) w świadomości i praktyce politycznej Korony Czeskiej w dobie podiebradzko-korwinowsko-jagiellońskiej, czyli próba rewizji niektórych mitów czeskiej historiografii
(Bogusław Czechowicz), p. 148-159
Cuius ius? O istocie władzy — dyskusja między Luksemburgami i śląskimi Piastami
(Przemysław Wiszewski), p. 160-171
Paralela ke zhořeleckému vévodství? K rodové politice Matyáše Korvína v Horním Slezsku
(Martin Čapský — David Radek), p. 172-179
II. Recenze, anotace, zprávy
Bernhard FUCHS, Die Städte und Märkte der nördlichen Oberpfalz unter Kaiser Karl IV., Regensburg 2012
(Tomáš Velička), p. 183-185
Heinz-Dieter HEIMANN — Klaus NEITMANN — Uwe TRESP (edd.), Die Nieder- und Oberlausitz: Konturen einer Integrationslandschaft I: Mittelalter, Berlin 2013
(Tomáš Velička), p. 185-188
Krzysztof FOKT — Łukasz TEKIELA — Waldemar BENA — Daniel KOREŚ, Wademecum historii Górnych Łużyc, Lubań 2010; Winfried MÜLLER — Lars-Arne DANNENBERG — Edmund PECH — Swen STEINBERG, Oberlausitz (Kultur-Landschaften Sachsens 4), Dresden — Leipzig 2011; Revue des études Slaves 85, fasc. 2: Les Sorabes aujourdʼhui, Paris 2014
(Jan Zdichynec), p. 188-191
Verena KESSEL, Erzbischof Balduin von Trier (1285–1354). Kunst, Herrschaft und Spiritualität im Mittelalter, Trier 2012
(Lenka Bobková), p. 191-194
Jerzy SPERKA, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 — 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012
(Zdeněk Vašek), p. 194-197
Ulrike HOHENSEE — Mathias LAWO — Michael LINDNER — Olaf B. RADER (edd.), Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum XII: 1357–1359, Wiesbaden 2013
(Lenka Bobková), p. 197-199
Josef VINTR, Ostrovské rukopisy, Olomouc 2014
(Jan Tomášek), p. 199-200
Franco FRANCESCHI — Ilaria TADDEI, Le città italiane nel Medioevo. XII–XIV secolo, Bologna 2012
(Radka Obůrková), p. 201-202
Graeme SMALL, George Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy. Political and Historical Culture at Court in the Fifteenth Century, Woodbridge 2011
(Ilona Adamírová), p. 203-204
Claudia MODDELMOG, Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach (StiftungsGeschichten 8), Berlin 2012; Tillmann LOHSE, Die Dauer der Stiftung. Eine diachronisch vergleichende Geschichte des weltlichen Kollegiatstifts St. Simon und Judas in Goslar (StiftungsGeschichten 7), Berlin 2011
(Petr Hrachovec), p. 204-211
Marin KUNA a kolektiv, Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století, Praha 2014
(Tomáš Velička), p. 211-213
Nová expozice o životě, dílu, mučednické smrti a odkazu M. Jana Husa v kostnickém památníku
(Blanka Zilynská), p. 214-216
III. Bakalářské práce obhájené v Semináři středověkých dějin ÚČD FF UK v letech 2008–2014
Seznam bakalářských prací
p. 219-220
Anotace bakalářských prací
p. 221-230
Seznam zkratek
p. 231-232
Obecné pokyny pro autory
p. 233-235
Úvod > Vydání > 2015 (7) 1