2014 (6) 1

Issued: 10 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6672
245 pages
Studie
Politologický koncept politické kultury a jeho využití v české historiografii
(Marek Skovajsa), p. 9-21
Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě
(Vratislav Doubek), p. 22-31
Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století
(Luboš Velek), p. 32-52
Proměny volební kultury v brněnské komunální politice 1861–1914
(Lukáš Fasora), p. 53-63
Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska)
(Pavel Kladiwa), p. 64-81
Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906
(Martin Klečacký), p. 82-105
Národ a Stát slaví Jana Amose Komenského. Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920
(Karel Šima), p. 106-119
Chvála a kritika prvorepublikové demokracie
(Michal Pehr), p. 120-134
Strana profesionálních revolucionářů? Politická kultura meziválečné KSČ
(Jakub Rákosník), p. 135-146
Maffisté v politickém životě prvorepublikového Československa (1919–1921) — role Přemysla Šámala
(Jan Hálek), p. 147-156
Historiografie a politika v předválečném Československu (Pfitzner — Pekař). Diskusní příspěvek
(Marek Fapšo), p. 157-165
K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938
(Jan Wintr), p. 166-180
Podkarpatoruské volby do sněmu a přezkum u Volebního soudu v roce 1939
(David Hubený), p. 181-190
Jednota pro všechny, nebo jen pro někoho? Politická kultura v letech 1945–1948
(Jan Dobeš), p. 191-199
Úvod > Vydání > 2014 (6) 1