2014 (6) 2

Issued: 11 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6672
340 pages
Studie
„Tento svět je jako zahrada, zničená kamenným deštěm…“ Křižovatky literatury osmanské doby v Uhrách
(Andor Mészáros), p. 9-16
Erazmovský apel na vedenie vojny proti Osmanom
(Imrich Nagy), p. 17-28
Krutý Turek, ďábelský Maur. Turci, Mauři a renegáti na prknech alžbětinského a raně stuartovského jeviště
(Hana Ferencová), p. 29-40
Turecké nebezpečí a hudební kultura českých zemí 16. a počátku 17. století
(Jan Baťa), p. 41-50
Christoph Demantius — Tympanum militare 1600 a 1615
(Dobošová Michaela), p. 51-71
Aktualizace tureckého nebezpečí v iluminovaných hudebních rukopisech 16. století
(Martina Šárovcová), p. 72-84
Islám v kvestii Šimona z Tišnova o třech náboženstvích. Aktualizace tureckého nebezpečí v iluminovaných hudebních rukopisech 16. století
(Pavel Soukup), p. 85-94
„Sekta starodávného hada“ či „lidé dobré vůle“? Protichůdný obraz Turků a islámu v dílech burgundských dvorských literátů Georgese Chastelaina a Bertrandona de la Broquière (kolem 1455)
(Martin Nejedlý), p. 95-105
Čech mezi jinověrci aneb křesťanská propaganda pod rouškou smíření náboženství
(Blanka Zilynská), p. 106-115
Ján Zápolský očami súčasníkov i následovníkov
(Eva Frimmová), p. 116-124 
Reflexe událostí první rakousko-turecké války v soukromé korespondenci Ferdinanda I., Anny Jagellonské a Marie Habsburské
(Jaroslava Hausenblasová), p. 120-137 
„Alkoran“ a „Machomet“ ve staročeské literatuře mezi Husem a Kabátníkem
(Štěpán Šimek), p. 125-137
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic a jejich osudy v české literární historii
(Tomáš Matějec), p. 147-154
Za splněním křesťanské povinnosti do Konstantinopole: Jan Rejchart Štampach ze Štampachu a jeho památník jako mimořádný doklad z mimořádné cesty
(Marie Ryantová), p. 155-168
Utváření (sebe)reprezentace křesťanského rytíře jako protitureckého bojovníka.
(Milan Svoboda), p. 169-185
„Zbroje a odění potřebí jest…“ Čtyři texty ze 16. století týkající se tureckých válek s přihlédnutím k válce patnáctileté
(Ondřej Švehelka), p. 186-196
K podobám a rolím letákové publicistiky 16. a 17. století věnované problematice vztahů mezi Turky a křesťany
(Jana Hubková), p. 197-210
Panna Maria jako generalissima
(Jan Royt), p. 211-226 
Reflexe válek s Turky v českých písních kramářských
(Jiří Fiala), p. 227-236
Tyršova apologie nového náboženství na pozadí islámu
(Zdeněk R. Nešpor), p. 237-244
Křesťansko-muslimské diskuse nad Dantovou Božskou komedií
(Luboš Kropáček), p. 245-254
In hoc signo vinces. Vítězství kříže nad půlměsícem v knihách Louise de Wohla
(Vít Machálek), p. 255-265
Zvěstovatelka apokalypsy. Oriana Fallaci a reflexe její tvorby v českém publicistickém diskursu počátku 21. století
(Marie Šedivá Koldinská), p. 266-278
Podoby proroka Muhammada v evropské vizuální kultuře
(Tomáš Janků), p. 279-293
Úvod > Vydání > 2014 (6) 2