2014 (6) 2

Vydáno: 09 / 2015
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6672
340 stran

„Tento svět je jako zahrada, zničená kamenným deštěm…“ Křižovatky literatury osmanské doby v Uhrách (Mészáros Andor), p. 9-16

Erazmovský apel na vedenie vojny proti Osmanom (Nagy Imrich), p. 17-28

Krutý Turek, ďábelský Maur. Turci, Mauři a renegáti na prknech alžbětinského a raně stuartovského jeviště (Ferencová Hana), p. 29-40

Turecké nebezpečí a hudební kultura českých zemí 16. a počátku 17. století (Baťa Jan), p. 41-50

Christoph Demantius — Tympanum militare 1600 a 1615 (Dobošová Michaela), p. 51-71

Aktualizace tureckého nebezpečí v iluminovaných hudebních rukopisech 16. století (Šárovcová Martina), p. 72-84

Islám v kvestii Šimona z Tišnova o třech náboženstvích http://Aktualizace tureckého nebezpečí v iluminovaných hudebních rukopisech 16. století(Soukup Pavel), p. 85-94

„Sekta starodávného hada“ či „lidé dobré vůle“? Protichůdný obraz Turků a islámu v dílech burgundských dvorských literátů Georgese Chastelaina a Bertrandona de la Broquière (kolem 1455) (Nejedlý Martin), p. 95-105

Čech mezi jinověrci aneb křesťanská propaganda pod rouškou smíření náboženství (Zilynská Blanka), p. 106-115

Ján Zápolský očami súčasníkov i následovníkov (Frimmová Eva), p. 116-124 

Reflexe událostí první rakousko-turecké války v soukromé korespondenci Ferdinanda I., Anny Jagellonské a Marie Habsburské (Hausenblasová Jaroslava), p. 120-137 

„Alkoran“ a „Machomet“ ve staročeské literatuře mezi Husem a Kabátníkem (Šimek Štěpán), p. 125-137

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic a jejich osudy v české literární historii (Matějec Tomáš), p. 147-154

Za splněním křesťanské povinnosti do Konstantinopole: Jan Rejchart Štampach ze Štampachu a jeho památník jako mimořádný doklad z mimořádné cesty (Ryantová Marie), p. 155-168

Utváření (sebe)reprezentace křesťanského rytíře jako protitureckého bojovníka. (Svoboda Milan), p. 169-185

„Zbroje a odění potřebí jest…“ Čtyři texty ze 16. století týkající se tureckých válek s přihlédnutím k válce patnáctileté (Švehelka Ondřej), p. 186-196

K podobám a rolím letákové publicistiky 16. a 17. století věnované problematice vztahů mezi Turky a křesťany (Hubková Jana), p. 197-210

Panna Maria jako generalissima (Royt Jan), p. 211-226 

Reflexe válek s Turky v českých písních kramářských (Fiala Jiří), p. 227-236

Tyršova apologie nového náboženství na pozadí islámu (Nešpor Zdeněk R.), p. 237-244

Křesťansko-muslimské diskuse nad Dantovou Božskou komedií (Kropáček Luboš), p. 245-254

In hoc signo vinces. Vítězství kříže nad půlměsícem v knihách Louise de Wohla (Machálek Vít), p. 255-265

Zvěstovatelka apokalypsy. Oriana Fallaci a reflexe její tvorby v českém publicistickém diskursu počátku 21. století (Šedivá Koldinská Marie), p. 266-278

Podoby proroka Muhammada v evropské vizuální kultuře (Janků Tomáš), p. 279-293

 

Úvod > Vydání > 2014 (6) 2