2014 (6) 1

Vydáno: 07 / 2015
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6672
245 stran

Politologický koncept politické kultury a jeho využití v české historiografii (Marek Skovajsa), p. 9-21

Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě (Vratislav Doubek), p. 22-31

Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století (Luboš Velek), p. 32-52 

Proměny volební kultury v brněnské komunální politice 1861–1914 (Lukáš Fasora), p. 53-63

Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska) (Pavel Kladiwa), p. 64-81

Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901–1906 (Martin Klečacký), p. 82-105

Národ a Stát slaví Jana Amose Komenského. Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920 (Karel Šima), p. 106-119 

Strana profesionálních revolucionářů? Politická kultura meziválečné KSČ (Jakub Rákosník), p. 135-146

Maffisté v politickém životě prvorepublikového Československa (1919–1921) — role Přemysla Šámala (Jan Hálek), p. 147-156

Historiografie a politika v předválečném Československu (Pfitzner — Pekař). Diskusní příspěvek (Marek Fapšo), p. 157-165

K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938 (Jan Wintr), p. 166-180

Podkarpatoruské volby do sněmu a přezkum u Volebního soudu v roce 1939 (David Hubený), p. 181-190

Jednota pro všechny, nebo jen pro někoho? Politická kultura v letech 1945–1948 (Jan Dobeš), p. 191-199

 

 

Úvod > Vydání > 2014 (6) 1