2015 (7) 1

Issued: 02 / 2016

Studie

Zhořelecké vévodství v koncepci lucemburské České koruny (Lenka Bobková), p. 9

Návštěvy slezských knížat v rezidenci Jana Zhořeleckého (Mlada Holá), p. 23

Sňatek Alžběty Zhořelecké s Janem Brabantským (Marie Bláhová), p. 32

Jan Zhořelecký, zhořelecké vévodství a poslední Lucemburkové v příležitostných zhořeleckých tiscích 17. století (Jana Hubková), p. 46

Druhý život Jana Zhořeleckého? Obraz vévody a jeho vévodství v historiografii 16. až 19. století (Jan Zdichynec), p. 62

Karol IV Luksemburski jako ideał władcy w Catalogus abbatum Saganensium Ludolfa z Żagania (koniec XIV wieku) (Aleksandra Filipek-Misiak), p.  76

Směřování rodové politiky meklenburských vévodů v pozdním středověku a raném novověku na příkladu vývoje dynastického příběhu ve dvou dobových kronikách (Jan Tomášek), p. 90

Postać Zygmunta Luksemburskiego w ujęciu Jana Długosza (Wojciech Iwańczak), p. 102

Od latiny k němčině. Slezská města jako příjemce a vydavatel německých a latinských písemností ve 14. století (Tomáš Velička), p. 113

Získání Braniborska Karlem IV. — koupě, nebo dobytí? (Tomáš Straka), p. 130

Ostatni Luksemburgowie (zwłaszcza Zygmunt) w świadomości i praktyce politycznej Korony Czeskiej w dobie podiebradzko-korwinowsko-jagiellońskiej, czyli próba rewizji niektórych mitów czeskiej historiografii (Bogusław Czechowicz), p. 148

Cuius ius? O istocie władzy — dyskusja między Luksemburgami i śląskimi Piastami (Przemysław Wiszewski), p. 160

Paralela ke zhořeleckému vévodství? K rodové politice Matyáše Korvína v Horním Slezsku (Martin Čapský — David Radek), p. 172

Recenze, anotace, zprávy

Bernhard FUCHS, Die Städte und Märkte der nördlichen Oberpfalz unter Kaiser Karl IV., Regensburg 2012 (Tomáš Velička), p. 181

Heinz-Dieter HEIMANN — Klaus NEITMANN — Uwe TRESP (edd.), Die Nieder- und Oberlausitz: Konturen einer Integrationslandschaft I: Mittelalter, Berlin 2013 (Tomáš Velička), p. 183

Krzysztof FOKT — Łukasz TEKIELA — Waldemar BENA — Daniel KOREŚ, Wademecum historii Górnych Łużyc, Lubań 2010; Winfried MÜLLER — Lars-Arne DANNENBERG — Edmund PECH — Swen STEINBERG, Oberlausitz (Kultur-Landschaften Sachsens 4), Dresden — Leipzig 2011; Revue des études Slaves 85, fasc. 2: Les Sorabes aujourdʼhui, Paris 2014 (Jan Zdichynec), p. 185

Verena KESSEL, Erzbischof Balduin von Trier (1285–1354). Kunst, Herrschaft und Spiritualität im Mittelalter, Trier 201 (Lenka Bobková), p. 188

Jerzy SPERKA, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 — 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012 (Zdeněk Vašek), p. 191

Ulrike HOHENSEE — Mathias LAWO — Michael LINDNER — Olaf B. RADER (edd.), Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum XII: 1357–1359, Wiesbaden 2013 (Lenka Bobková), p. 194

Josef VINTR, Ostrovské rukopisy, Olomouc 2014 , (Jan Tomášek), p. 197

Franco FRANCESCHI — Ilaria TADDEI, Le citta italiane nel Medioevo. XII–XIV secolo, Bologna 2012 (Radka Obůrková), p. 199

Graeme SMALL, George Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy. Political and Historical Culture at Court in the Fifteenth Century, Woodbridge 2011(Ilona Adamírová), p. 201

Claudia MODDELMOG, Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach (StiftungsGeschichten 8), Berlin 2012; Tillmann LOHSE, Die Dauer der Stiftung. Eine diachronisch vergleichende Geschichte des weltlichen Kollegiatstifts St. Simon und Judas in Goslar (StiftungsGeschichten 7), Berlin 2011 (Petr Hrachovec), p. 203

Marin KUNA a kolektiv, Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století, Praha 2014 (Tomáš Velička), p. 204

Nová expozice o životě, dílu, mučednické smrti a odkazu M. Jana Husa v kostnickém památníku (Blanka Zilynská), p. 211

Bakalářské práce obhájené v Semináři středověkých dějin

ÚČD FF UK v letech 2008–2014

Seznam bakalářských prací — 219

Anotace bakalářských prací — 221

Seznam zkratek — 231

Obecné pokyny pro autory — 233

Úvod > Vydání > 2015 (7) 1